Datenschutz-Bestimmungen

 

INFORMATIV

I HENHOLD TIL LOVGIVNING 196/2003 OG EU FORORDNING 2016/679 (GDPR)

OM BEHANDLING OG BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER.< /strong>

I henhold til art. 13 i EU-forordning nr. 2016/679 (GDPR), der fastlægger bestemmelser til beskyttelse af personer og andre emner vedrørende behandling og beskyttelse af personoplysninger, ønsker vi at informere dig om, at de personlige data, du afgiver, behandles i overensstemmelse med førnævnte lov og de fortroligheds- og beskyttelsesforpligtelser, som det enkelte firma Xtransfer di Stefano Forti er bundet af.

Indehaver af behandlingen</ u>

Den dataansvarlige, der udføres, er den enkelte virksomhed Xtransfer di Stefano Forti (momsnummer: 03882730231) med hjemsted i Riva del Garda (TN), Via Grez 64. Eventuelle anmodninger om oplysninger og/eller præciseringer vedrørende behandlingen af ​​data kan rekvireres ved at sende en e-mail til følgende adresse: [email protected]< /u>

Databeskyttelsesansvarlig (DPO)

Du kan til enhver tid kontakte den dataansvarlige på e-mailadressen: </span >[email protected]< /span>

Udførte behandlinger og formål< /u>

Behandlingen vil blive udført i en automatiseret og/eller manuel form, i overensstemmelse med bestemmelserne i art. 32 i GDPR 2016/679 vedrørende sikkerhedsforanstaltninger, af personer, der er specifikt udpeget og i overensstemmelse med bestemmelserne i art. 29 i GDPR og generelt af EU-forordningen 2016/679 og principperne for accoutability , privatliv by design og < em>privatliv som standard. Vi gør opmærksom på, at i overensstemmelse med principperne om lovlighed, formålsbegrænsning og dataminimering, i henhold til art. 5 GDPR 2016/679, med forbehold for dit frie og udtrykkelige samtykke, vil dine personoplysninger blive opbevaret i det tidsrum, der er nødvendigt for at opnå de formål, hvortil de indsamles og behandles. De indsamlede data kan være genstand for katalogisering, behandling, sammenligning, sammenkobling, kommunikation, formidling, annullering og destruktion i overensstemmelse med lovens bestemmelser.< /span>

Stefano Forti-virksomheden ønsker at informere dig om, at de personlige data, der bliver kommunikeret til det, vil blive behandlet i overensstemmelse med de forpligtelser, der kræves ved lov , samt til følgende formål: estimat og booking af transportydelser, kundestyring og kundetilfredshed ; leverandørstyring; aktivitetsplanlægning; intern kontrol og kvalitetsstyringstjenester, administrative/regnskabsmæssige krav samt til opdatering af aktiviteter.

Retsgrundlag for behandlingen

Behandlingen af ​​personoplysninger er obligatorisk for at opfylde de forpligtelser, der kræves i henhold til loven, til udførelse af kontraktlige tjenester og juridiske forpligtelser.

Levering af data</u >

Tildeling af data er valgfri.

Datakommunikation og formidlingsomfang

Dataene kan videregives til følgende kategorier af emner, som det enkelte firma Xtransfer di Stefano Forti bruger til udførelsen af af nogle funktionelle aktiviteter til levering af sine tjenester og professionelle tjenester: tekniske fagfolk; revisionsfirmaer for regnskabs-/skatteforpligtelser; forsikringsselskaber; teknisk – IT-tjenesteudbydere; postbud; hostingudbyder</em > ; kommunikations- og telekommunikationsbureauer, retshåndhævende myndigheder for kommunikation påkrævet ved lov.

Dataene kan overføres til certificeret cloud-lager til et land, der tilhører Den Europæiske Union eller til et tredjeland, for hvilket Europa-Kommissionen har vurderet tilstrækkeligheden af ​​beskyttelsesniveauet.

Særlige kategorier af personlige data< /u>

I henhold til artikel 9 og 10 i EU-forordning nr. 2016/679 kan du give Stefano Forti data, der kan kvalificeres som “ særlige kategorier af personlige data „, dvs. data, der afslører racemæssig eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger eller fagforeningsmedlemskab, såvel som genetiske data, biometriske data, der er beregnet til entydigt at identificere en fysisk person, data relateret til personens helbred eller seksuelle liv eller seksuel orientering.

Disse kategorier af data må kun behandles af Stefano Forti med dit frie og udtrykkelige samtykke, undtagen i tilfælde hvor det er ikke nødvendige, herunder dem, der er fastsat i art. 9 i EU-forordning nr. 2016/679.

Retentionstid

I dati saranno conservati per il tempo necessario ad esplicare le finalità sopra riportate nel rispetto dei termini di legge, per il periodo corrispondente a necessità del trasporto, fiscali, contabili, amministrative e per documentare la nostra attività e anche a di recupneero dati.

Diritti dell’Interessato

I ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, ove ne ricorrano i presupposti ed entro i limiti di legge, il diritto di:

 

   1. a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
   2. b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le kategori dei dati personali, i destinatari o le kategori di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

  <li“>

c)

  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

 1. d) ottenere la limitazione del trattamento;
 2. e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e kan læses af en automatisk enhed og overføre dem til en anden dataansvarlig uden hindring, hvis det er teknisk muligt også i forhold til de automatiserede behandlingssystemer, der er vedtaget af ejeren;
 3. f) modsætte sig behandlingen til enhver tid og også i tilfælde af behandling til direkte markedsføringsformål;
 4. & lt; stærk „& gt; g) modsætte sig en automatiseret beslutningsproces vedrørende enkeltpersoner, herunder profilering;
 5. h) bede den dataansvarlige om at få adgang til personoplysninger og om at rette eller slette dem eller begrænse deres behandling eller modsætte sig deres behandling, ud over retten til dataportabilitet;
 6. i) trækker samtykket tilbage til enhver tid uden at det berører lovligheden af ​​behandlingen baseret på samtykket givet forud for tilbagekaldelsen.

Disse rettigheder kan udøves ved at sende en e-mail til den dataansvarlige [email protected] </ a>

Klage til tilsynsmyndigheden

Interessenten har ret til, når betingelserne er opfyldt, at indgive en klage til tilsynet i tilfælde af, at deres anmodninger om oplysninger stilet til den dataansvarlige ikke har givet fyldestgørende svar.

Referencemyndigheden er garant for beskyttelse af personoplysninger:

http://www.garanteprivacy.it

OPLYSNINGER OM BRUG AF COOKIES I OVERENSSTEMMELSE MED GDPR (EU FORORDNING 2016/679) OG lovdekret 196/2003.

I overensstemmelse med Garantens bestemmelse om beskyttelse af personoplysninger, der er gældende siden 8. maj 2015 i henhold til lovdekret 196/2003 samt EU-forordning 2016/679 (GDPR), erklærer vi følgende:

Cookies er tekstlinjer, der bruges til at udføre automatisk godkendelse, sessionssporing, når en bruger for første gang opretter forbindelse til et websted. De sendes fra en server til en webklient (generelt en browser), der bruges til navigation, hver gang den samme bruger tilgår den samme del af webdomænet med den samme enhed.

Det skal bemærkes, at cookies er opdelt i tekniske og profileringscookies:

1. Tekniske cookies.

Tekniske cookies er dem, der udelukkende anvendes med det formål at „gennemføre transmission af en kommunikation over et elektronisk kommunikationsnetværk, eller som strengt nødvendigt for udbyderen af ​​en informationssamfundstjeneste, som abonnenten eller brugeren udtrykkeligt har anmodet om at levere denne tjeneste“ (se art. 122, stk. 1, i lovdekret 196/2003).

De bruges ikke til andre formål og installeres normalt direkte af ejeren eller administratoren af ​​hjemmesiden. De kan opdeles i navigations- eller sessionscookies, som garanterer normal navigation og brug af hjemmesiden (som f.eks. giver mulighed for at foretage et køb eller autentificere adgang til områder med begrænset adgang); analytiske cookies, der ligner tekniske cookies, når de bruges direkte af webstedsadministratoren til at indsamle oplysninger, i aggregeret form, om antallet af brugere og hvordan de besøger webstedet; funktionalitetscookies, som giver brugeren mulighed for at navigere i henhold til en række udvalgte kriterier (for eksempel sproget, de produkter, der er valgt til køb) for at forbedre den leverede service.

Forudgående samtykke fra brugere er ikke påkrævet for installationen af ​​disse cookies, mens forpligtelsen til at give oplysningerne forbliver gyldig.

2. Profileringscookies.

Profileringscookies er designet til at oprette brugerprofiler og bruges til at sende reklamebeskeder i overensstemmelse med de præferencer, som brugeren udtrykker, mens han surfer på nettet. På grund af den særlige invasivitet, som sådanne enheder kan have i brugernes private sfære, foreskriver europæisk og italiensk lovgivning, at brugeren skal informeres tilstrækkeligt om deres brug og dermed udtrykke deres gyldige samtykke.

I den forbindelse bestemmer den nuværende lovgivning, at opbevaring af oplysninger i en kontrahents eller en brugers terminaludstyr eller adgang til allerede lagrede oplysninger kun er tilladt på betingelse af, at kontrahenten eller brugeren har givet sit samtykke efter at være blevet informeret (artikel 122). 1, i lovdekret 196/2003, betragtning 30, 64 og artikel 4 og 22 i EU-forordning 2016/679).

Siden xtransfer.it, der ejes af den enkelte virksomhed Xtransfer di Stefano Forti bruger dette tekniske værktøj udelukkende med det formål at „ transmittere en kommunikation over et elektronisk kommunikationsnetværk, eller i det omfang det er strengt nødvendigt for en tjenesteudbyder
af informationssamfundet eksplicit anmodet af kontrahenten eller af brugeren om at levere denne service
„(se artikel 122, stk. 1, i lovdekret 196/2003). Links til eksterne websteder (google maps) eller publiceret indhold kan dog involvere brugen af ​​tredjepartscookies, herunder profilering.

Derfor er de anvendte cookies følgende:

 • teknisk og session cookies </ u> bruges til korrekt navigation af webstedet til statistik vedrørende besøg på vores websted, i fuldstændig anonym tilstand.
 • tredjepartscookies til mulig levering af multimedier og socialt indhold (i dette tilfælde kan tredjepartscookies også være profilering). </ span >

Under alle omstændigheder er det altid muligt at fjerne, deaktivere eller blokere cookies ved at bruge indstillingerne i den browser, der bruges til navigation (Chrome, Firefox, Explorer, Safari osv.).

For enhver afklaring er det muligt at kontakte databehandlingschefen Stefano Forti på e-mailen span> [email protected]